subota, 25. kolovoza 2018.

Sunnet je započeti uzimanje abdesta bismilom


Sunnet je započeti uzimanje abdesta bismilom:
"Bismillāh."

"U ime Allaha."
Bilježe: Ebu-Davud, Knjiga čišćenja, hadis 101, Tirmizi, Knjiga čišćenja, hadis 25 i Ibn Madže, Knjiga Čišćenja i njegovih sunneta, hadis 97.

Napomena: Ovo je utemeljeno na hadisu Ebu Hurejre, r.a.: "Nema namaza za osobu koja nije uzela abdest, a nema abdesta za osobu koja ne spomene Allahovo ime." Postoji razilaženje u mišljenju među učenicima u pogledu ovog hadisa. Šejh Albani je spomenuo učenjake koji su ovaj hadis ocijenili kao dobar ili vjerodostojan u El Irva'ul-dželilu, tom I, hadis 81.