subota, 25. kolovoza 2018.

Sunnet je potrati čitavu glavu mokrim rukama

Potrati čitavu glavu mokrim rukama.
Potiranje glave vrši se tako što se počne od čela, pa se potre sve do vrata, a zatim se ruke ponovo vrate nazad. Što se tiče obaveznog potiranja (mesha), ono obuhvata potiranje prednje četvrtine glave, dok je sunnet potrti mokrim rukama čitavu glavu od prednje strane ka zadnjoj i nazad: "...Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, je potirao svoju glavu objema rukama, od prednje strane ka zadnjoj, a zatim bi vratio ruke naprijed.."

BILJEŽE:
- Buhari - Knjiga abdesta, hadis 185
- Muslim - Knjiga čišćenja, hadis235