petak, 24. kolovoza 2018.

Sunnet je ukloniti tragove spavanja s lica


Rukama ukloniti tragove spavanja  s lica.
Nevevi i Ibn Hadžer kažu da je umivanje poželjno na temelju slijedeće predaje: 
"Kada bi se Allahov Poslanik sallalahu 'alejhi ve sellem, probudio, sjeo bi  i rukom obrisao tragove spavanja s lica".

Bilježi Buhari, Knjiga abdesta, hadis 183.